Viden, udvikling og samvær
4300 HolbækVælg område

AOF Læsecenter

Læsecentret tilbyder en lang række kurser efter fyraften eller i arbejdstiden - også gerne på din arbejdsplads. Der er også kursustilbud til ledige, som kan være en del af en jobplan.

FVU betyder Forberedende Voksen Undervisning og der undervises i Dansk på 4 forskellige trin og i Matematik på 2 forskellige trin. En vejledende læse- eller matematiktest afgør om du er i målgruppe for undervisning. Herefter foretages en trinindplaceringstest, og du vil nu kunne deltage i undervisningen. Undervisningen foregår på hold som er målrettet dig og dine behov.

Undervisningen i FVU kan foregå i fritiden. Vi har hold både i dagtimerne og om aftenen. Vi har også undervisning på virksomhederne, når flere fra samme virksomhed har brug for et tilbud. Endelig kan undervisningen etableres som et fuldtidsundervisningstilbud. Så er der undervisning 16 timer om ugen i dagtimerne på FVU Linjen. Undervisningen er gratis for dig. Er du ledig betales undervisningen af din jobplan og deltager du i fritiden eller i arbejdstiden, betales undervisningen af undervisningsministeriet. Er du i arbejde kan du få tabt arbejdsfortjeneste i form af SVU - Statens Voksen Uddannelsesstøtte.

Ordblindeundervisning foregår på små hold med god hjælp og støtte. Du skal have en visitationstest som afgør om du er ordblind. Efter visitationstesten kan undervisningen sættes i gang. Udover undervisningen kan du få vejledning og træning i brug af hjælpemidler, som kan støtte dig i dit arbejde eller uddannelse. Det kan f.eks. være en IT rygsæk.

Undervisningen kan foregå i fritiden eller i arbejdstiden. Det kan foregå hos os, i din fagforening eller på din arbejdsplads. Vi har også Ordblindeundervisning som et fuldtidsundervisningstilbud på Ordblindelinjen som kan være en del af din jobplan. Undervisningen er gratis for dig.

Vi tilbyder FVU og Ordblindeundervisning i vores lokaler i Holbæk, Kalundborg, Asnæs og Roskilde.

Du er meget velkommen til at kontakte os for næremere oplysninger og høre om muligheden for at blive testet.