Viden, udvikling og samvær
4300 HolbækVælg område

Forberedende Voksen Undervisning

Forberedende Voksen Undervisning er et tilbud til alle voksne.

Alle kan få lavet en VLV - Vejledende Læsetest for Voksne, som afdækker om du har behov for undervisning.

Er du i målgruppe kan du tilbydes enten undervisning for ordblinde eller FVU - Forberedende Voksen Undervisning.

Inden du starter på undervisningen, skal du have lavet en trinindplaceringstest.

Testen viser om du skal have undervisning på trin 1, 2, 3 eller 4. Hvert trin består af undervisning i 60 - 80 timer og hvert trin kan afsluttes med prøve, eller du kan få et deltagerbevis.

Kontakt en af vores læsepædagoger på 5943 8558 og hør nærmere om dine muligheder.

Ordblindeundervisning

Inden du starter på undervisningen, skal der laves en visitationstest. Viser testen, at du er i målgruppe for ordblindeundervisning, kan du modage 80 timers undervisning. Har du brug for yderligere undervisning, er der mulighed for revisitering til yderligere 80 timers undervisning.

Undervisningen foregår på små hold.

Fælles for ordblindeundervisningen og FVU gælder:

Du vil blive undervist i:

  • Læsning
  • Stavning
  • Skriftlig fremstilling
  • Vejledning til uddannelse og arbejde

Der er fokus på dine individuelle behov og hvilke hjælpemidler, der bedst støtter dig.

 

Matematik

Vi har også tilbud om undervisning i matematik på 2 forskellige trin. En test vil afdække om du har behov for undervisning, og hvilket trin du skal undervises på.

 

Generelt

Undervisningen finder sted i et undervisningsmiljø, der er meget forskelligt fra det du kender fra skoletiden. Vi bestræber os på at lave et voksenmiljø, med en uhøjtidelig stemning hvor der er fokus på din læring.

Kontakt os og lav aftale om en test.

Vi tester løbende efter behov.